Časté dotazy

Získejte odpovědi na často kladené otázky. Kliknutím na kategorii můžete filtrovat podle produktu.


Zkontrolujte nože. Ostřete hranu nebo vyměňte nože, pokud jsou opotřebované.


Balík se musí otáčet, aby řezačka pracovala optimálně. Upravte parametry kroku, aby se hmota otáčela.

Důvodem je ve většině případů pokles napětí ve zdroji energie. Pokud poklesy překročí 20%, kontaktujte dodavatele energie.

Pokud podavač OneTouch projde kolem značky (praporku), aniž by ji detekoval, může to být způsobeno příliš velkou vzdáleností mezi značkou a senzorem. Zkontrolujte vzdálenost a alternativně kabel nebo senzor, pokud nejsou detekovány žádné značky (praporky).

Stisknutím a podržením tlačítka „Stop“ po dobu 3 sekund resetujete nádrž.

Zkontrolujte, zda jsou trysky dimenzovány na požadovanou kapacitu. V případě potřeby vyměňte za větší trysky.

Zkontrolujte, zda se hřídel snadno otáčí a zda je filtr čistý.

Zkontrolujte připojení a napájení.