Ensiling equipment

Diaphragm pumps (MP series)

The MP series are diaphragm pumps capable of high capacity and high pressure. It is suitable for use on big machinery, like self-propelled harvesters.

Product Overview


Hausting

3,5 bar arbeidstrykk


Høyt arbeidstrykk

Miljøbilde1 16 9 format JPEG

Høy leveringsmengde


Opp til 17 liter i minuttet.

Technical Info

Gjør deg kjent med våre ulike membranpumper i MP-serien.


Alt Tag


MP-serien


Teknisk informasjon

Alt Tag

MP17


MP-serien (tekniske data) kopi


Teknisk informasjon

Bruksanvisning MP12


Last ned bruksanvisning for MP12 i PDF format.

Bruksanvisning MP17


Last ned bruksanvisning for MP17 i PDF format.

Brosjyre


Last ned brosjyre for våre ensileringspumper i PDF format.

Dysetabell


Se leveringsmengde for ulike antall og typer dyser ved bruk på MP-pumpe.

Accessories


Div dyser i plast og metall 16 9 format PNG

Dyser

Riktig valg av dyser er viktig for å oppnå ønsket spredning og kapasitet ut fra pumpen. Slå opp i vår dysetabell for å finne riktig dyse til ditt bruk.

Spredebom med dyser 16 9 format PNG

Spredebom

7297086 Magnetventil med 2 magneter 16 9 format PNG

Magnetventil

Magnetventil forhindrer drypping dersom utløpet er plassert lavere enn fatet. Et visst trykk kreves for å åpne ventilen, og kan leveres med én eller to magneter for å tilpasse åpningsmotstanden.

000000 Pickup bryter Dig Flowmaster 16 9 format PNG

Pickup bryter

Maintenance


Alt Tag

Lagring


Skyll gjennom pumpen med vann etter sesongen, og oppbevar pumpen frostfritt.

Alt Tag

Pakninger og slanger


Kontroller slanger og pakninger for brudd og sprekker jevnlig. Erstatt dårlige komponenter ved behov.

Alt Tag

Fremmedlegemer


Kontroller filter og dyser for fremmedlegemer som kan påvirke pumpens funksjonsevne.