Transportør (tekniske data) 3


Teknisk informasjon

Teknisk info. Motor

220V / 380V anleggMotorstørrelseStrømbehov Amp.
Motor, transportør2,2Kw.8,38 / 4,34

Se bruksanvisning for mer utfyllende informasjon