Transportør (tekniske data) 2


Teknisk informasjon

Stigning (grader) ihht. prosent tørrstoff.

Stigning (grader) ihht. prosent tørrstoff
>35% Tørstoff = 65°
>35-50% Tørstoff = 45°
>50% Tørstoff = 35°

Se bruksanvisning for mer utfyllende informasjon