Akvakultur

Serigstad har siden 1864 utviklet og produsert landbruksutstyr på Jæren, og vært ledende innen digitalt ensileringsutstyr til konservering av grovfôr i over 25 år.
Vi forstår viktigheten av vellykket konservering, også i havnæringen. Vi har driftssikre og fleksible løsninger som sørger for nøyaktig tilsetting av ensileringsmiddel gjennom intelligent styring og pumper med ulik kapasitet.


2022 03 01 12 22 27 r

Konservering av dødfisk


Gjennom daglig opptak av dødfisk i oppdrettsanlegg, reduseres smittepress på fisken i merdene og i naturen, og man får oversikt over helsetilstanden til fisken. Dette fører til bedre miljø i merdene, både for oppdrettsfisken og for rensefisken.

Dødfisk og fiskeråstoff kvernes og tilsettes ensileringsvæske, og resultatet kalles ensilasje. For å unngå sykdom, forurensing og ville åtseletere er det viktig å ensilere dødfisken omgående. Ved å tilsette ensileringsvæske stopper bakterieveksten i dødfisken, og ensilasjen kan lagres over tid. Ensilasjen sirkuleres for å holde jevn pH og oppnå best mulig kvalitet.

Kvaliteten på ensilasjen avgjør hva som skjer videre; ensilasje av god kvalitet kan selges, mens man må betale for levering av spesialavfall ved dårlig kvalitet.

Shutterstock 347532599

Surhetsregulering


Daglig tilsetting av dødfisk krever daglig tilsetting av syre for å holde en jevn pH. Mye bein nøytraliserer syre, og fører til at pH-en stiger. Det er derfor viktig å jevnlig sjekke pH i tanken og å måle ved overføring fra kverntank til lagringstank.

Ensilasjen vil begynne å råtne dersom pH-en går over et visst nivå og kvaliteten på ensilasjen vil synke, samtidig som det trengs mer syre fordi forråtnelsesprosessen øker pH. For mye syre gir lav pH, og vil være kostbart i lengden.

Smart Flow MP17 hav

Vårt syreutstyr


Med ensileringsutstyr fra Serigstad Agri kan man enkelt tilsette ønsket mengde syre med et trykk på skjermen, og justere ønsket mengde opp og ned etter behov. Løsningen er utstyrt med et digitalt flowmeter som gir nøyaktig dosering og en elektrisk stengeventil som forhindrer drypp.

Membranpumpene våre leverer fra 3 liter/min til henholdsvis 12 eller 17 liter/min, og har et filter på sugerøret som fjerner små partikler fra syren. Pumpen er montert sammen med flowmeteret og den elektriske stengeventilen i et rustfritt chassis for en integrert løsning. Sugerør med filter velges etter beholder, og kan leveres for 200 liters fat eller 1000 liters IBC.

Tannhjulspumpene leverer fra 0,5 liter/min og opp til henholdsvis 5 eller 8 liter/min. De er unike i det at de kan reversere væskestrømmen, så ved tømming av slangene kan man returnere den ubrukte syren i slangene tilbake i beholderen.

Utvalgte Produkter

Se nærmere på produktene som kan være aktuelle for havbruksnæringen.


SmartFlow

SmartFlow


SmartFlow er et nytt konsept for syretilsetting som tar kontroll over tilsettingen og frigjør brukerens fokus til andre oppgaver. Start- og stoppsignaler kan hentes fra traktorens ISO-system og intelligens i styringen regulerer pumpepådrag for å sikre korrekt mengde ved hver kjøring. Integrerte komponenter og trådløs kommunikasjon forenkler installasjon og pålitelighet. Systemet gir varsling ved feil.

MP-serien

MP-serien


MP-serien er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.

GP-serien

GP-serien


GP-pumpene er anvendelige og driftssikre tannhjulspumper som plasseres direkte i fat eller kanne. Ei unik syrepumpe utviklet av Serigstad allerede i 2000.

Referanseprosjekt


Flere Løsninger

Automatisert fôring
Automatisert fôring

Serigstad leverer både komplette løsninger for…

Ensilering
Ensilering

Vi har forskjellige pakkeløsninger for tilsetning…