Automatisert fôring

Serigstad leverer både komplette løsninger for utfôring og enkeltstående maskiner som kan kobles i systemer. FeedSystem er en komplett løsning for kutting og distribusjon av fôr fra fôrkjøkken til fôrbrett. Systemet kan tilpasses ulike bruksområder og løsninger ved å kombinere kuttere, transportører, bandfôring og skinnegående maskiner etter behov.


Serigstad Feed System

FeedSystem


La TopFeeder i kombinasjon med våre kuttere ta seg av fôringen. To ExactFeedere kan for eksempel kutte fôr av ulik kvalitet og type, kjedetransportør leverer fôret til TopFeeder som igjen doserer ut til dyrene.

Med en SafeGuard for å ivareta sikkerheten er Serigstad FeedSystem en komplett automatisk fôringsløsning.

Exact Feeder Bandtransportør mikser16 9

Fullfôrmikser


ExactFeeder og transportør automatiserer fylling for effektiv og fleksibel utnyttelse av fullfôrmikser.

Auto Feeder 16 9 format PNG

AutoFeeder


AutoFeeder er en skinnegående kutter og fôrutlegger, som i kombinasjon med matebord eller magasin er en enkel, men sofistikert løsning for automatisk fôring.

Differensierte fôringsprogram kan kjøres automatisk opp til 11 ganger i døgnet, med forhåndsdefinerte blandinger av grovfôr og kraftfôr. Kraftfôrtanken fylles automatisk når maskinen er i parkeringsposisjon, eller angitt fylleposisjon. Ved tomkjøring av grovfôr vil AutoFeed stoppe fôringssekvensen, kjøre tilbake til matebord eller magasinet for etterfylling, og deretter fortsette fôringen fra posisjonen hvor den gikk tom.

Utvalgte Produkter

Se nærmere på produktene som inngår i de automatiserte fôringsløsningene.


ExactFeeder II rundballekutter og magasin

ExactFeeder II rundballekutter og magasin


Automatisk rundballekutter med magasin fra Serigstad

ExactFeeder II rundballekutter er en videreutvikling av vår anerkjente ExactFeeder og bygger på samme grunnprinsipper som FlexiFeeder rundballekutter og river. Videreutviklingen er sofistikert PLS-styring, internett-tilkobling, veieceller og nytt kutteorgan med plass til inntil 60 doble kniver.

Presisjon i fôringen og god utnyttelse av grovfôret handler om riktig mengde av riktig type fôr for riktig miks til de ulike dyregruppene. ExactFeeder II er spesialutviklet for nøyaktig porsjonering og jevn utmating. Med høy kapasitet og jevn utmating er den svært godt tilpasset for kombinasjon med TopFeeder bandfôring eller fullfôrmikser.

OneTouch Feeder II skinnegående fôrvogn

OneTouch Feeder II skinnegående fôrvogn


Skinnegående automatisk fôrvogn

OneTouch Feeder II er en skinnegående kutter som fôrer etter forhåndsprogrammert fôringsprogram og kjøremønster på forvogn. Fôringen kan startes ved ett tastetrykk eller til definerte tidspunkt.

MaxiFeeder rundballekutter og MaxiMag magasin

MaxiFeeder rundballekutter og MaxiMag magasin


Modulært magasin med mulighet for høykapasitets kutteorgan fra Serigstad

MaxiMag og MaxiFeeder er vårt svar på landbrukets utvikling mot større gårder og ønske om automatisering, fleksibilitet og maksimal kapasitet av matebord og rundballeriver. Maskinen er modulær og kan bygges som magasin eller kutter, med en lengde inntil 14,5 meter og volum på 43 kubikkmeter.

TopFeeder bandfôring

TopFeeder bandfôring


TopFeeder bandfôring er en driftssikker, fleksibel og rimelig distribusjons- og fôringsløsning. TopFeeder bandfôring har plog for tosidig fôring, og kan leveres med dobbel plog for fleksibelt nedslipp. Dobbel plog gjør det mulig med nedslipp annet enn i enden av bandfôringen.

SafeGuard

SafeGuard


En driftssikker og enkel løsning for å øke sikkerhetsnivået i fôrsentralen i enhver driftsbygning. Avgrenser tilgangen til farlig område, og utløser nødstopp dersom en av barrierene blir brutt. Ekstern skjerm for styring av tilknyttede maskiner i trygg sone.

Referanseprosjekt

Se hva kundene våre sier om våre løsninger for automatisert fôring.


Flere Løsninger

Ensilering
Ensilering

Vi har forskjellige pakkeløsninger for tilsetning…

Akvakultur
Akvakultur

Serigstad har siden 1864 utviklet og…