Om oss

Vi bevarer fôrkvaliteten og automatiserer tungt og tidkrevende arbeid.

Fra 1864 til i dag!

Serigstad Agri sin historie strekker seg helt tilbake til 1864. Her kan du gjøre deg kjent med vår historie, vårt bidrag til bærekraft og visjoner for fremtiden.


Visjon


Vår visjon er å være et naturlig førstevalg for grovfôrhåndtering og ensileringsutstyr.

Bærekraft


Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom våre daglige valg og vårt arbeid.

Historie


Fra manuelle maskiner i 1864 til helautomatiserte maskiner og løsninger i dag, har Serigstad gjort bøndenes hverdag enklere i snart 160 år.

Visjon

Vår visjon er å være et naturlig førstevalg for grovfôrløsninger og ensileringsutstyr.


Serigstad Verksted 4 3 format PNG

Serigstad Agris visjon er å være et naturlig førstevalg for grovfôrløsninger og ensileringsutstyr. Vår forretningsidé er å tilby driftssikre og tilpasningsdyktige løsninger. Vårt mål er alltid å være konkurransedyktige på pris og kvalitet, med høy leveringsdyktighet og servicegrad.

Vi skal nå målene gjennom å være en pålitelig, trygg og serviceinnstilt utstyrsleverandør. Vi er fremoverlent, innovative og har «auge for siste finish».

Å bevare fôrkvaliteten og automatisere tungt og tidkrevende arbeid har verdi både for dyrene, for bonden og samfunnet.

For dyrene øker godt tilberedt fôr fôrinntaket og dyrevelferden. Økt dyrevelferd gir høyere produksjon med høyere kvalitet.

For bonden er det en helsemessig gevinst, økt råderett over egen tid, og økt lønnsomhet.

For samfunnet vil en effektiv og attraktiv bransje øke rekrutteringsgrunnlaget til landbruket, balansere behovet mellom behovet for jordvern og utbygging, og styrke nasjonens selvforsyningsgrad og selvstendighet.

Verdiene har både lokal og global betydning.

Bærekraft

Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom våre daglige valg og arbeidet.


Hender Spire 16 9 format JPEG

Ledelsens ansvar


Ledelsen forplikter seg til aktivt å legge til rette for at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. Ledelsen forplikter seg til å kontinuerlig forbedre bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Far Sønn serigstad logo på ryggen på Caps 16 9 format JPEG

Mer tid til det som er viktig!


Vår policy skal formidles til både interne og eksterne partnere. Gjennom prosedyrer, rutiner og kontroller skal vi bidra til bærekraft.

Miljøbilde Eng himmel 16 9 format JPEG

Måloppnåelse


Vi kartlegger helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko for hele bedriften og definerer mål og fokusområder. Målene formidles både internt og eksternt. Serigstad Agri skal være en pådriver for å skape bærekraft.

Historie

Fra manuelle maskiner i 1864 til helautomatiserte løsninger i dag.

Klikk her for å laste ned jubileumsboken for Serigstad Agri sitt 150 års jubileum.


Serigstadgården 1864 16 9 Format PNG

Serigstadgården i 1864

Da Andreas H. Serigstad ble født i 1844 hadde odelsgården ved Frøylandsvatnet hørt til familien i mer enn 300 år.

Andreas H Serigstad Ole Gabriel Kverneland 16 9 4 3 Format PNG

Første generasjons ledere og gründere

Andreas H. Serigstad i stolen sammen med sambygdingen, den ti år yngre Ole Gabriel Kverneland. De to er fotografert på jubileumsutstillingen i Kristiania i 1907.

Andreas H Serigstad med familie 16 9 format PNG

Andreas H. Serigstad med familie

Andreas H. Serigstad med familie. Til høyre for far står en liten sjenert pjokk med navnet Jens A. Serigstad, som noen år senere skulle ta familiebedriften til nye høyder.

Hakkelsmaskin fra 1865 Haustemaskin fra 1959 16 9 format PNG

Fra en enkel gårdssmie til jernstøperi og produksjon av landbrukmaskiner

Hakkelsmaskinen (t.v.) antas å være fra 1865, og er dermed et av de første landbruksredskapene som ble bygget av Andreas H. Serigstad. Frem mot 1914 ble det laget 1000 slike maskiner på Serigstadgården. Høstemaskinen (t.h.) er fra tidlig 50-tall og danner grunnlaget for fôrhøsteren slik vi kjenner den i dag.

Jens A Serigstad 16 9 format PNG

Andre generasjons leder

Jens A. Serigstad (1887–1975), ledet Serigstad Maskinverksted gjennom dramatiske og turbulente tider, fra 1910 frem til 1956. Her er han i full konsentrasjon med utviklingen av høyheisen i 1952.

De første årene med Jens A. Serigstad ved roret for familiebedriften var tøffe. Jens var ung og ambisiøs. Pågangsmot og fremtidstro var avgjørende. Bedriftseieren hadde det som skulle til, til og med å be brødrene om deres navnetrekk på kausjonspapirene. Serigstad-familien var sterk, og hadde fremtidstro.

Serigstad Jernstøperi 3 4 16 9 format PNG

Serigstad Maskinfabrikk på flyttefot

I 1938 kjøper Serigstad Maskinverksted Jæderens Uldvarefabrikk som var etablert i 1895. Fabrikken lå i sentrum av Bryne, hadde sidespor til jernbanen og rikelig med plass. Jens A. Serigstad kunne snart konstatere at han hadde gjort en god handel. Ullvarefabrikken var godt egnet til både jernstøping og redskapsproduksjon. Tomten var stor og fabrikklokalene hadde potensiale for betydelig økning av produksjonen. Arbeidsforholdene for de ansatte ble betydelig bedre.

I 1946 stod 30 personer på lønningslisten til Serigstad Maskinverksted. I 1964 var tallet på medarbeidere mer enn tredoblet og talte 100 personer.

Støperigjengen fra 1943 16 9 Format PNG

Ansatte hos Serigstad Maskinverksted

Støperigjengen hos Serigstad Maskinverksted fotografert en gang i krigsåret 1943. Fra venstre: Tønnes Aarrestad, Bjarne Løge, Sverdrup Nilsen, Jon Serigstad, Johannes Serigstad, Ingebret Serigstad, Cornelius Thue, Reidar Edland, Torleiv Haugland, Henry Øgaard, Omund Tunheim og Hans Olsen.

Kjernemakeriet 1964 16 9 JPEG

Kjernemakeriet

Ansatte på bildet fra 1964: F.h.: Odd Time, Hilmar J. Olsen, Ragnvald Soma og ..........

Serigstad Jernstøperi Maskinfabrikk tidlig 60 tall 16 9 format JPEG

FS115 maskinen var under kontinuerlig testing og forbedring tidlig på seksti-tallet, samtidig med at det utvikles syreutstyr for nøyaktig dosering av fôret.

Ansatte på bildet fra 1962: F.v.: Torkel Serigstad (teknisk sjef), Kristian Bryne, Ola Vestly og Sverre Undheim.

FS115 HISTORIE 1 Redg str 4 3 format JPEG

Et industrieventyr blir et faktum.

Samarbeid og fast styring de to brødrene imellom skulle bli nødvendig de kommende årene. For nå skjedde det noe som skulle få avgjørende betydning for Serigstad sin suksess og renommé. Utviklingen av fôrhøsteren.

Torkel Andreas Serigstad 4 3 16 9 Format PNG

Tredje generasjons ledere

Brødreparet Torkel (1925–2014) og Andreas (1919–2003) Serigstad var bedriftsledere i Serigstad Maskinverksted, senere Serigstad AS, fra 1956. Andreas var merkantil leder, mens Torkel var teknisk leder.

Andreas var 37 år og hadde hatt sitt arbeid i bedriften siden han kom hjem fra Tyskland i 1940. Han hadde alt hatt ansvaret for regnskapet i flere år, i tillegg til å drive med salgsvirksomhet og generell driftsledelse i bedriften. Torkel var seks år yngre og fylte 31 samme året som han ble bedriftseier. Han hadde brukt av både ferier og fritid i bedriften, og begynte sin arbeidsdag etter at ingeniørutdannelsen i Bergen var ferdig i 1948.

Serigstad Fabrikk 1964 16 9 JPEG

Serigstad Maskinfabrikk og Jernstøperi på Bryne.

Fotoet fra 1964 viser en tomteutnyttelse på opp imot 100% på industritomten på Bryne. Serigstad opplevde at siste delen av 1960-årene ble stadig mer prekær. Den en gang så «altfor store» ullvarefabrikken var nå blitt så alt for liten. Produksjonsvolumet så bare ut til å øke, både i støyperiet og i maskinfabrikken.

Operatør smelteovn Operatører kjernebu hvit midtstripe1 JPEG

Serigstad jernstøperi inntar det europeiske markedet

Over perioden 1970, 80 og 90-tallet ble Serigstad jernstøperi utviklet til å bli et av Europas mest moderne støperier. Nøkkelkompetanse ble hentet over hele vårt langstrakte land. Serigstad jernstøperi fikk marked i Skandinavia og Europa med sine produkter.

Serigstad Maskinfabrikk 16 9 Format PNG

Jernstøperiet og Maskinfabrikken skiller lag

På slutten av 60-tallet opplever Serigstad Maskinfabrikk voksesmertene på kroppen. Andreas og Torkel Serigstad måtte finne andre løsninger på plassproblemet. I 1971 var den første hallen, Hall 1, innflyttingsklar. Den imponerende industrihallen hadde en grunnflate på hele 4000 kvadratmeter. Tre år etter, i 1974, kunne administrasjonsbygningen, på 650 kvadratmeter i to etasjer, tas i bruk. Serigstad AS kunne dermed feire 110-års jubileum og innflyttingsfest for 286 gjester i de nye kontorlokalene.

Norvald Lode Rep RBK 1202 16 9 Format PNG

Reservedelslager og service

Rundballekutteren RBK 1200 ble lansert i februar 1989. Den nyutviklede maskinen ble fort satt pris på hos bøndene.

Avbildet sammen med Rundballekutteren er servicetekniker Norvald Lode. Han var en tusenkunstner av rang og utførte alle typer reparasjoner og oppgraderinger m.m.

Kjell Aarre Johannes Erga tidlig 1990 tall 16 9 format JPEG

Testvert for skinnegående rundballekutter

Kjell Aarre (arbeidsformann for lakk og montering-avdeling) og Johannes Erga (lager og intern-logistikk) på besøk hos testvert i forbindelse med utprøving av skinnegående modell. Bildet er fra tidlig 90-tall.

Odd Sigve Kjell Olav Hauge 4 3 format PNG

Den 31. desember 2000 overtar Ullandhaug Invest AS alle aksjene i Serigstad AS.

På bildet er to sentrale skikkelser fra oppkjøpet i 2000, samt jubileumsåret 2014 da Serigstad feiret 150-års jubileum. Fra venstre Odd Sigve Sæbø, tidligere daglig leder i Ullandhaug Invest AS, og Kjell Olav Hauge, styreleder i Ullandhaug Invest AS og Serigstad Agri AS.

Ny daglig leder i Serigstad Agri AS

Vinteren 2015 gjøres et styrevedtak på at selskapet skal videreutvikles både hva gjelder det norske og skandinaviske markedet, men også internasjonalt. Som resultat av dette ansettes Trond Gjermund Haugen som ny daglig leder i selskapet fra februar 2016.

Auto Feeder 16 9 format PNG

Mer tid til det som er viktig

Vi automatiserer tungt og tidkrevende arbeid.

Trond Gjermund Haugens målsetting som daglig leder har fra dag én vært at "vi automatiserer tungt og tidkrevende arbeid. Viktig for dyrevelferden, bonden og samfunnet".

Les mer om produktene under "Produkter".

Maskiner samlet til bruk på www Serigstad no historie 16 9 format PNG

Automatisk fôring - utstyr med masse muligheter

Serigstad Agri AS er i dag i stand til å tilby sine kunder fullautomatiserte anlegg. Dette være seg kombinasjoner med eksempelvis ExactFeeder med matebord, sideutmater, transportør og bandforing, eller en fullautomatisert skinnegående OneTouchFeeder med kraftfôrtank og sideutmater.

Onlinepakke gjør fjernstyring, remote feilsøking og oppdatering, og automatisk varsling med sms mulig.

Velkommen som kunde hos Serigstad Agri AS.