AutoFeeder skinnegående fôrvogn

Automatisk fôrvogn med kraftfôr og forberedt for fôrskyv!

AutoFeeder er en helautomatisert rundballekutter og distribusjonsvogn i ett. Den skinnegående fôrvognen registrerer når den er tom og henter nytt fôr eller rundballe fra magasinet eller fullfôrmikser.

Presisjon i fôringen og god utnyttelse av grovfôret handler om riktig mengde av riktig type fôr for riktig miks til de ulike dyregruppene. AutoFeeder er en skinnegående fôrvogn som er spesialutviklet for nøyaktig porsjonering og jevn utmating. Med høy kapasitet og jevn utmating er den svært godt tilpasset for kombinasjon med ExactFeeder II rundballekutter, MaxiFeeder rundballekutter og river, magasin og matebord, eller fullfôrmikser.

Produktoversikt

AutoFeeder distribusjonsvogn tar seg av rundballekutting og utfôring av grovfôr og kraftfôr. Fôrvognen har gruppefôring, og kan starte på definerte tidspunkt med ulike mengder fôr til gruppene gjennom dagen. Når kammeret er tomt, vil AutoFeeder rundballekutter og fôrvogn hente nytt fôr fra magasinet eller fullfôrmikseren, og gjenoppta fôringen. Bondens jobb blir å sørge for at det er fôr i magasinet eller fullfôrmikseren, og får mer tid til det som er viktig. AutoFeeder tar seg av resten.


Auto Feeder2 16 9

Automatisk fôring


Egenutviklet enkoderhjul gir AutoFeeder meget høy posisjoneringsnøyaktighet, og moderne PLS gir mulighet for å definere opptil 60 ulike grupper og soner med i alt 11 unike fôrprogram til ulike tidspunkt i døgnet. Dette gir stor fleksibilitet og god kontroll over grovfôrmengde, og eventuell kraftfôrmengde, til hver gruppe og sone. AutoFeeder kan leveres med veieceller for høyere presisjon på tildeling av grovfôr og kraftfôr.

Auto Feeder 16 9

Automatisk etterfylling


AutoFeeder skinnegående fôrvogn er utstyrt med fotoceller som detektere når kammeret er tomt for grovfôr. Når kammeret blir tomt under fôring, vil maskinen huske posisjonen, og gjenoppta fôringen etter etterfylling fra magasin eller fullfôrmikser. Ved etterfylling fra magasin vil AutoFeeder distribusjonsvogn låses mekanisk til magasinet for å unngå at rundballekutteren skyves bort under overlevering og etterfylling. AutoFeeder med kraftfôrtank har også mulighet for automatisk etterfylling av kraftfôr.

Vlcsnap 2022 07 13 10h35m25s687

Kraftfôrtildeling


AutoFeeder fôrvogn har kraftfôrtank på 120 liter. Kraftfôrtanken kan leveres med ett eller to kammer for tildeling av én eller to ulike kraftfôrtyper. Kraftfôrtildelingen aktiveres og tilpasses både for hver gruppe og sone, og for hver fôring, uavhengig av grovfôrtildelingen. Kraftfôrtanken kan etterfylles automatisk etter hver fôring.

Vlcsnap 2022 07 13 10h55m34s760

Fôrskyv *


AutoFeeder distribusjonsvogn kan leveres med fôrskyv. Fôrskyvet er en mekanisk løsning uten motordrift og tilnærmet vedlikeholdsfritt. Fôrvognen kan programmeres for fôrskyv uavhengig av fôring med grovfôr eller kraftfôr.

* Under utvikling

Teknisk Info

Tekniske spesifikasjoner for AutoFeeder.AutoFeeder


Vektca 1 150 kg
Lengde3 267 mm
Bredde1 665 mm
Høyde1 762 mm
Volum3,1 m³
Strømbehov (230 V)34 A
Strømbehov (400 V)20 A
Effekt, kutteorgan7,50 kW
Effekt, bunnbelte0,75 kW
Effekt, sideutmater0,75 kW
Effekt, løpekatter0,18 kW
Effekt, kraftfôrskrue0,09 kW
Maksimal diameter rundball1,60 m
Maksimal bredde rundball1,20 m
Volum kraftfôrtank120 liter

Brosjyre


Last ned brosjyre for AutoFeeder i PDF-format.

Galleri