ExactFeeder II rundballekutter og magasin

Automatisk rundballekutter med magasin fra Serigstad

ExactFeeder II rundballekutter er en videreutvikling av vår anerkjente ExactFeeder og bygger på samme grunnprinsipper som FlexiFeeder rundballekutter og river. Videreutviklingen er sofistikert PLS-styring, internett-tilkobling, veieceller og nytt kutteorgan med plass til inntil 60 doble kniver.

Presisjon i fôringen og god utnyttelse av grovfôret handler om riktig mengde av riktig type fôr for riktig miks til de ulike dyregruppene. ExactFeeder II er spesialutviklet for nøyaktig porsjonering og jevn utmating. Med høy kapasitet og jevn utmating er den svært godt tilpasset for kombinasjon med TopFeeder bandfôring eller fullfôrmikser.

Produktoversikt

ExactFeeder II rundballekutter og river er utviklet for å inngå i automatiske fôringsanlegg, med jevn utfôring, høy kapasitet og god kutting.

Maskinen kan stå som en selvstendig kutter eller inngå i et helt eller delvis automatisert anlegg. Brukt i kombinasjon med fôrmikser, vil ExactFeeder II kunne bidra til en mer fleksibel og effektiv utnyttelse av mikseren.


Forsterket knivtrommel Exact Feeder II 16 9 4 3 PNG

Forsterkede tromler


ExactFeeder II rundballekutter leveres med forsterket kniv- og taggtrommel for å tåle intensivt bruk i automatisert fôringsanlegg.

Fra fabrikken leveres knivtrommelen med 20 doble kniver for god kutting og høy kapasitet, men har mulighet for inntil 60 doble kniver (!). 6 rader med inntil 10 kniver på hver rad, og 3 ulike typer kniver, gir stor fleksibilitet og tilpasningsmuligheter for ulike typer fôr og kapasitet i maskinen. Knivtrommelens høye omdreiningshastighet på 380 rpm gir god kutting og jevn utmating.

Ved å velge mellom ulike typer og antall kniver kan maskinen settes opp til å håndtere nettopp ditt fôr på en best mulig måte, enten det er tørt gress eller bløt silo.

Exact Feeder m Magasin4 4 3 format PNG

Forsterket kutteagregat


Kjærnåsen

Automatisert


ExactFeeder II kutter kan styres manuelt, via app, eller få start- og stoppsignal fra en ekstern maskin. Optimaliserte sekvenser for oppstart, innlasting av ny balle og vern mot overbelastning øker driftssikkerheten.

Veieceller på bein 16 9 format1 JPEG

Veieceller


Veieceller registrerer vekten av grovfôret i maskinen. Veiecellene gir mulighet for til enhver tid å ha kontroll på mengden fôr i maskinen, og gruppefôring basert på vekt. Veieceller og gruppefôring øker presisjonen i fôringen og god utnyttelse av grovfôret.

Exact Feeder m Magasin5 4 3 format PNG

Matebord


Når kammeret blir tomt, vil nytt fôr lastes inn fra matebordet og magasinet, og kuttingen gjenopptas. Matebordet og magasin leveres normalt i lengder på 2,6 eller 3,8 meter, og kan forlenges med moduler på 2 meter inntil maksimal lengde på 11 meter.

Matebordet og magasin kan leveres med teleskopbein på samme måte som FlexiFeeder, i intervall fra 0-100 cm. Det er også mulig å få beinsett på mål med høyde inntil 2,9 meter.

Fotocelle 16 9 format JPEG

Fotoceller


Fotoceller i sideveggene sørger for automatisk innlasting av nytt fôr når maskinen nærmer seg tom.

Teknisk Info

Sammenlign tekniske detaljer for våre ulike varianter av ExactFeeder II.


Alt Tag

ExactFeeder II


ExactFeeder II kan leveres med kort (2,60 m) og langt matebord (3,88 m). Matebordet kan eventuelt utvides med moduler på 1,28 m.

ExactFeeder II


Lengde (med kort matebord) 4 991 mm
Bredde1 770 mm
Høyde1 791 mm
Vektca. 1 300 kg
Maks ballediameter1,60 m (1 200 kg)
Maks ballebredde1,20 m
Strømbehov (230 V)35 A
Strømbehov (400 V)25 A
Effekt, knivtrommel7,50 kW
Effekt, taggtrommel1,50 kW
Effekt, bunnbelte0,75 kW
Effekt, matebord2 x 0,55 kW
Kuttetid (gress)5-10 min per balle*
Kuttetid (halm)10-25 min per balle*

* Kuttetid kan variere med bl.a. ballens størrelse, vekt, gresstype, tørrstoffinnhold, knivtype og hastighetsregulering av bunnbelte.

Bruksanvisning


Last ned bruksanvisning for ExactFeeder II i PDF-format.

Brosjyre


Last ned brosjyre for ExactFeeder II i PDF-format.

Koblingsskjema 230 V


Last ned koblingsskjema for ExactFeeder II i PDF-format.

230v

Koblingsskjema 400 V


Last ned koblingsskjema for ExactFeeder II i PDF-format.

Tilleggsutstyr

Se på mulig tilleggsutstyr til ExactFeeder II rundballekutter.


Sideutmater 16 9 format PNG

Sideutmater

Sideutmater fordeler fôr til høyre eller venstre side av fôrgangen, eller ned på transportør.

Finnes i kort (110 cm) og lang (170 cm) utgave.

Utmatertrakt 16 9 4 3 PNG

Utmatertrakt

Utmatertrakt samler fôret mot midten av fôrgangen, ned i trillebår eller hull. Finnes i kort og lang utgave.

Styring via App 16 9 format JPEG

Onlinepakke

Onlinepakken gir deg muligheten til å få tilgang til maskinen fra mobil eller nettbrett. Teknologien gir mulighet for programmering, endringer, overvåking, online feilsøking og online programvareoppdatering.

Onlinepakken er under stadig utvikling og nye funksjoner vil legges til etterhvert.

Beinsett Exact Feeder 16 9 format GUL JPEG

Teleskopbein

Teleskopbein forenkler installasjon og tilpassinger. Høyden kan justeres fra 0-25cm, 30-50cm, og 70-100cm.

Knivoppsett1 16 9 format PNG

Kniver

Standardkniver. Våre mest aggressive kniver med "bølget" egg for høy kapasitet.

Kniver for tørr masse. Kniver med rett egg for bruk i tørr masse for å unngå kiling, i tilfeller hvor standardkniven trekker for masse gjennom.

Kniver for redusert utmating. Lavere kniver som reduserer fôrmengden ut av maskinen for bruk til f.eks. bandfôring.

Forsterket kniv. Rett kniv, laget av tykkere gods for lengre holdbarhet. Kan kun brukes i forsterket knivtrommel med 4 mm platetykkelse.

Knivene kan kjøpes i knivsett på 20 kniver med skruesett og knivmal.

Galleri


Video


Vedlikehold


Alt Tag

Er dine kniver gode nok?


Knivene betegnes som 'hjertet' i maskinen.

Gradvis vil knivene slites, noe som merkes med at tiden for å kutte en ball øker og kuttegraden avtar. Da er det på tide å slipe knivens egg. Etter hvert endres knivens høyde og vinkel. Vi har derfor laget en knivmal som viser når det er på tide med nytt knivsett. Kontakt oss for bestilling av knivmal.

Alt Tag

Halm eller frossen masse?


Rotasjon av masse i kutteren er en forutsetning for optimal funksjon. Lett masse som halm eller frossent gress kan i noen tilfeller ha problemer med rotasjon.

Da kan det lønne seg å øke medbringer effekt ved å sveise knaster på annenhver medbringer. Se PDF under nedlastinger.