Syre- og ensileringsutstyr

MP-serien

MP-serien er membranpumper med høy leveringsevne og høyt arbeidstrykk, og egner seg derfor godt til stort maskineri som for eksempel selvgående snittere.

Produktoversikt

MP-serien er høytytende membranpumper med høyt arbeidstrykk og stor leveringsmengde. Pumpene er driftssikre og lette å vedlikeholde.

MP-pumpene er gjerne brukt på større høstemaskiner, men har også bruksområder innen havbruk eller for tilsetning av næringsstoffer i fôrblandere.


Hausting

2,8 bar arbeidstrykk


MP-pumpene opererer med høyt arbeidstrykk for å takle løftehøyden som kreves på større maskiner.

Miljøbilde1 16 9 format JPEG

Høy leveringsmengde


Med leveringsmengde på opp til 17 liter i minuttet har pumpene god kapasitet til de fleste anvendelser.

Teknisk Info

Gjør deg kjent med våre ulike membranpumper i MP-serien.


Alt Tag

MP12


MP12 er en membranpumpe med leveringsmengde på opp til 12 liter i minuttet. MP12 egner seg til bruk på større presser og lessevogner.

MP12


Spenning12 V
Maksimalt strømtrekk8 A
Min. flow1,7 l/min
Maks. flow11 l/min
Maks. flow med rustfri syrebom og 10 m slange9,5 l/min
Maks. trykk2,8 bar

Alt Tag

MP17


MP12 er en membranpumpe med leveringsmengde på opp til 17 liter i minuttet. MP17 egner seg til bruk på utstyr som krever høy kapasitet som for eksempel selvgående snittere.

MP17


Spenning12 V
Maks. strømtrekk13 A
Min. flow3,7 l/min
Maks. flow14 l/min
Maks. flow med rustfri syrebom og 10 m slange11 l/min
Maks. trykk2,8 bar

Bruksanvisning MP-serien


Last ned bruksanvisning for MP-serien i PDF-format.

Brosjyre


Last ned brosjyre for vårt ensileringsutstyr i PDF-format.

Dysetabell


Se leveringsmengde for ulike antall og typer dyser ved bruk på MP-pumpe.

Tilleggsutstyr

Gjør deg kjent med vårt utvalg av tilbehør til MP-serien.


Div dyser i plast og metall 16 9 format PNG

Dyser

Riktig valg av dyser er viktig for å oppnå ønsket spredning og kapasitet ut fra pumpen. Slå opp i vår dysetabell for å finne riktig dyse til ditt bruk.

2 sprededyser m holder og slange 4 3 format PNG

Sprededyser

Standard spredeløsning med to dyser montert på slanger med y-forgreining. Dette er en fleksibel løsning som gir god mulighet for å tilpasse installasjonen.

Spredebom med dyser 16 9 format PNG

Spredebom

Spredebom kan leveres med i lengder på 60 eller 120 cm med henholdsvis 2 eller 5 dyser. Eventuelt som dryppbom med hull uten dyser i lengder på 50 eller 100 cm.

7297086 Magnetventil med 2 magneter 16 9 format PNG

Magnetventil

Magnetventil forhindrer drypping dersom utløpet er plassert lavere enn fatet. Et visst trykk kreves for å åpne ventilen, og kan leveres med én eller to magneter for å tilpasse åpningsmotstanden.

7297116 Kompl pickup bryter 16 9 format JPEG

Pickup-bryter

Pickup-bryteren kan starte og stoppe pumpen automatisk ved senking og heving av pickupen.

Hurtigkobling

Hurtigkobling

Hurtigkoblinger på slangene gjør til- og frakobling meget enkelt.

Galleri


Vedlikehold

Utfør jevnlig vedlikehold for å sikre at din membranpumpe fungerer optimalt.


Alt Tag

Lagring


Husk ved jamne intervaller å utføre følgende vedlikehold på pumpe:

  • Sjekk at pumpens poler for strømtilkobling ikke er korrodert, eller har tilløp til annen slitasje
  • Lekkasjer fra pakninger og slanger m.m.
  • Etter bruk skal systemet rengjøres ved å kjøre ferskvann gjennom pumpen
  • Når syreutstyret er kontrollert og testet ved sesongslutt, bør dette lagres på et tørt og frostfritt sted. Sørg for at pumpesystemet er tømt for væske.
Alt Tag

Pakninger og slanger


Kontroller slanger og pakninger for brudd og sprekker jevnlig. Erstatt dårlige komponenter ved behov.

Alt Tag

Fremmedlegemer


Kontroller filter og dyser for fremmedlegemer som kan påvirke pumpens funksjonsevne.